Koda&Kenai nästan 8 veckor

Nu är de stora valparna och snart redo för flytt. I morgon åker vi till veterinären så de blir besiktigade märkta och vaccinerade.  Idag tog vi fram kameran.
Koda
Koda
Koda
Kenai
Kenai
Kenai

Konsert för hundar

Är din hund musikalisk? Sjunger den med? Får din hund för lite kulturell stimulans? Boka en resa till Sydney. "Music for dogs" äger rum den 5 juni. Konserten är gratis. Men är det inte problem med att ta med sin hund till Australien?
Ja jösses vilka påhitt.

Ögonlysning

Varför ögonlyser man labradorer? Det är ju inte längre ett krav för att få registrera valpar i SKK. Att röntga armbågarna är inte heller ett krav från SKK, men alla gör det på sina avelsdjur. Labradoren är en relativt frisk ras men det är ändå bra att känna till de sjukdomar och defekter som förekommer i rasen. Det finns hälsoprogram hos Svenska Kennelklubben  och det är de som gäller för registrering. Och det finns hälsorekommendationer hos Labradorklubben som bör följas i aveln det är de som säger att man även ska röntga armbågar och ögonlysa hunden.

PRA (Progressiv Retinal Atrofi)
är den sjukdom som SKK hade hälsoprogram för på labrador och som var skälet till den förr obligatoriska ögonlysningen. Det är en näthinnesjukdom som leder till blindhet, hunden blir gradvis blind,  det kallas öven nattblindhet eftersom mörkerseendet förvinner först. Den typ av PRA som drabbar labradorrasen kallas för prcd-PRA, nedärvningen är autosomalt recessiv. Det betyder att en sjuk individ bär två kopior av den defekta genen, en från sin mamma och en från sin pappa. En individ som har en frisk och en defekt gen visar inga symptom, men är bärare av sjukdomsanlaget och kan därför nedärva sjukdomen till sina barn.  Gentest finns.   Anlagsbärande hund får användas till avel enbart med DNA-testad friförklarad hund. (observera att som friförklarad hund räknas även hundar som är hereditärt fria från anlaget, det vill säga avkomma efter två DNA-testade friförklarade föräldrar). Inga sjuka djur (DNA-test eller ögonlysning) får användas i avel. Det är aldrig förenligt med SKKs grundregler att använda en hund med PRA i avel.
Men det finna andra ögonåkommor som man gärna vill ha koll på och som registreras hos SKK om mna ögonlyser hunden.
Näthinneveck/lindrig Retinal Dysplasi
Ett fåtal små veck eller enstaka större veck i andra delar av näthinnan än som nämnts ovan. SKK kodar dessa som "näthinneveck". Det är mängden av förändringar och lokalisationen som avgör om diagnosen blir multifokal retinal dysplasi eller näthinneveck. Näthinneveck hos valpar kan ibland försvinna ("växa bort"). Näthinneveck bedöms med nuvarande erfarenhet inte vara så allvarliga att de ensamma diskvalificerar hunden från avel, även om de skulle vara ärftliga. De är dock defekter som får vägas ihop med hundens övriga fel och förtjänster.
Hund med näthinneveck kan alltså användas i avel. Avkomman bör ögonspeglas vid en ålder av 8 veckor och 1-2 år.
Katarakt (Labradorklubbens rekommendationer)
--------------------------------------------------------------------------------
Total katarakt
Hela linsen är grumlig och ögat är blint. Kan förekomma i ett öga eller i båda. Ovanlig. Kan drabba hundar under 1 års ålder. Dokumentation saknas om eventuell ärftlighet, men defekten är så allvarlig att drabbad hund skall ej användas i avel.
Bakre polär katarakt
Mindre katarakt av varierande storlek i bakre delen av linsen. Kan ibland orsaka nedsatt synförmåga. Misstanke finns om samband mellan bakre polär och total katarakt. All erfarenhet tyder på att defekten är ärftlig, men dokumentation saknas om arvsgången. Hund med bakre polär katarakt skall ej användas i avel.
Övrig partiell katarakt
De små katarakterna i främre delen av linsen har med nuvarande erfarenhet inte bedömts vara så allvarliga att de ensamma diskvalificerar hunden från avel, även om de skulle vara ärftliga. De är dock defekter som får vägas ihop med hundens övriga fel och förtjänster.
--------------------------------------------------------------------------------
Entropion
Inåtrullning av ögonlock, vanligen yttre delen av undre ögonlocken. Tillståndet är ofta smärtsamt och kan leda till komplikationer i hornhinnan med nedsatt synförmåga som följd. Hund med entropion, som inte beror på skada eller annan icke ärftlig orsak, skall inte användas i avel.
Näthinneveck/lindrig Retinal Dysplasi RD
Ett fåtal små veck eller enstaka större veck i andra delar av näthinnan än som nämnts ovan. SKK kodar dessa som "näthinneveck". Det är mängden av förändringar och lokalisationen som avgör om diagnosen blir multifokal retinal dysplasi eller näthinneveck. Näthinneveck hos valpar kan ibland försvinna ("växa bort"). Näthinneveck bedöms med nuvarande erfarenhet inte vara så allvarliga att de ensamma diskvalificerar hunden från avel, även om de skulle vara ärftliga. De är dock defekter som får vägas ihop med hundens övriga fel och förtjänster.
Hund med näthinneveck kan alltså användas i avel. Avkomman bör ögonspeglas vid en ålder av 8 veckor och 1-2 år.

Total katarakt
Hela linsen är grumlig och ögat är blint. Kan förekomma i ett öga eller i båda. Ovanlig. Kan drabba hundar under 1 års ålder. Dokumentation saknas om eventuell ärftlighet, men defekten är så allvarlig att drabbad hund skall ej användas i avel.
Bakre polär katarakt
Mindre katarakt av varierande storlek i bakre delen av linsen. Kan ibland orsaka nedsatt synförmåga. Misstanke finns om samband mellan bakre polär och total katarakt. All erfarenhet tyder på att defekten är ärftlig, men dokumentation saknas om arvsgången. Hund med bakre polär katarakt skall ej användas i avel.
Övrig partiell katarakt
De små katarakterna i främre delen av linsen har med nuvarande erfarenhet inte bedömts vara så allvarliga att de ensamma diskvalificerar hunden från avel, även om de skulle vara ärftliga. De är dock defekter som får vägas ihop med hundens övriga fel och förtjänster.
Entropion
Inåtrullning av ögonlock, vanligen yttre delen av undre ögonlocken. Tillståndet är ofta smärtsamt och kan leda till komplikationer i hornhinnan med nedsatt synförmåga som följd. Hund med entropion, som inte beror på skada eller annan icke ärftlig orsak, skall inte användas i avel.
Idag var vi och ögonlyste Mira och Nova, de hade felfria ögon

Reglerna för införsel av hundar och katter ändras

Under sommaren införs ändringar i reglerna för införsel av sällskapsdjur. Jordbruksverket kan ännu inte ange exakt datum för när kraven börjar gälla, men du bör räkna med mitten av juni månad. Ytterligare ändringar genomförs sommaren 2011 och den 1 januari 2012. Vid det senare tillfället kommer flera av de nu gällande särskilda skyddskraven tas bort efter en överenskommelse på EU-nivå. Detta enligt Jordbruksverkets egen hemsida. Lägg märke till att det jag skriver om i detta inlägg är det som stod på denna sida 27/6 - 2010. Innehållet ändras säkert efter ett tag. Därför kopierar jag sidan längst ner i inlägget.  

Om du reser med fler än fem djur krävs hälsoundersökning av djuren inom 24 timmar före resa på grund av att de klassas som handelsdjur.  Men om  man har 4 hundar i bilen är de sällskapsdjur då behöver inte undersökas?  Glöm samåkning till evenemang i andra länder.

Från 1 januari 2012 från länder inom EU gäller att kravet på antikroppskontroll slopas. Jag antar att det är rabies som avses, men det står inte.

Från sommaren 2010 gäller för Norska handelsdjur, det vill säga de djur från Norge, som ska säljas eller byta ägare, reser som frakt (ensamma eller med ägaren) eller reser i grupp om fler än fem djur ska ha id-märkning, rabiesvaccination, godkänd antikroppskontroll samt vara hälsoundersökta inom 24 timmar före resan. Nu blir jag förvirrad. Är det alltså olika regler för en hund jag köper i Norge och en som är min sällskapshund och bara följer med. För visst har det väl inte varit krav på rabiesvaccination med blodprov för att ta hund från Norge förut.


Jag hoppas att de skriver om detta innan det går igenom för nu är det oklart.Citat från jordbruksverkets hemsida.

Reglerna för införsel av hundar och katter ändras
Under sommaren införs ändringar i reglerna för införsel av sällskapsdjur. Jordbruksverket kan ännu inte ange exakt datum för när kraven börjar gälla, men du bör räkna med mitten av juni månad. Ytterligare ändringar genomförs sommaren 2011 och den 1 januari 2012. Vid det senare tillfället kommer flera av de nu gällande särskilda skyddskraven tas bort efter en överenskommelse på EU-nivå.
Reglerna för införsel av hundar och katter varierar beroende på från och till vilket land djuren ska resa. Här finns information om vilka förändringar som införs inom EU och vad som gäller när du för in hundar och katter från länder utanför EU. På våra sidor om införsel av hundar och katter finns mer information om införselreglerna. Här hittar du en förteckning över EU-länder och listade länder.

Införsel från länder i EU

Grundkraven för identitetsmärkning, rabiesvaccination, godkänd antikroppskontroll, avmaskning och pass ändras inte. Observera att djuren måste id-märkas före vaccinationen. En vaccination som gjorts före id-märkning är inte giltig för resa. Du kan inte få undantag från det kravet.

Det här är nytt sommaren 2010 från länder inom EU
Avgiften för ansökan om tillstånd att ta in valpar och kattungar som är under tre månader gamla ökas till 900 kronor. Skillnaden är att du nu får ansöka om fem djur per tillstånd.
Danskar som reser till och från Bornholm får ta med sina hundar och katter genom Sverige utan avmaskning, men övriga krav är oförändrade.
Om du reser med fler än fem djur krävs hälsoundersökning av djuren inom 24 timmar före resa på grund av att de klassas som handelsdjur.
En ny typ av rabiesvaccin godkänns, så kallade rekombinanta vacciner.
Det här är nytt sommaren 2011 från länder inom EU
Efter den 3 juli 2011 är tatuering inte en godkänd märkningsmetod. Då måste alla resande djur vara märkta med microchip.
Det här är nytt 1 januari 2012 från länder inom EU
Kravet på antikroppskontroll slopas.
Nuvarande regler för avmaskning görs om, men detaljerna är inte klara än.
Införsel från listade länder utanför EU

Grundkraven för id-märkning, rabiesvaccination, godkänd antikroppskontroll, avmaskning och pass ändras inte. Observera att djuren måste vara id-märkta före vaccinatioen. En vaccination som gjorts före id-märkning är inte giltig för resa. Du kan inte få undantag från det kravet.

Det här är nytt sommaren 2010 från listade länder
Avgiften för ansökan om tillstånd att ta in valpar och kattungar som är under tre månader gamla ökas till 900 kronor. Skillnaden är att du nu får ansöka om fem djur per tillstånd.
Norska handelsdjur, det vill säga de djur från Norge, som ska säljas eller byta ägare, reser som frakt (ensamma eller med ägaren) eller reser i grupp om fler än fem djur ska ha id-märkning, rabiesvaccination, godkänd antikroppskontroll samt vara hälsoundersökta inom 24 timmar före resan.

Det här är nytt sommaren 2011 från listade länder
Efter den 3 juli 2011 är tatuering inte en godkänd märkningsmetod. Då måste alla resande djur vara märkta med microchip.

Det här är nytt 1 januari 2012 från listade länder
Kravet på antikroppskontroll slopas.
Nuvarande regler för avmaskning görs om, men detaljerna är inte klara än.

Införsel från länder utanför EU som inte är listade

Här förändras inte villkoren i sommar. Djuren måste fortfarande vara id-märkta, avmaskade, ha införseltillstånd och sitta i karantän. Observera att tatuering inte är en godkänd märkningsmetod efter den 3 juli 2011. Då måste alla resande djur vara märkta med microchip.

Det här är nytt 1 januari 2012 från länder som inte är listade
Kravet på karantän ersätts av följande: id-microchip + rabiesvaccination + antikroppskontroll 30 dagar efter vaccination + ytterligare 90 dagars väntetid efter datum för antikroppskontroll +  veterinärintyg.
Nuvarande regler för avmaskning görs om, men detaljerna är inte klara än.

Rabiesläget i Europa förbättrat men inte tillfredsställande

Rabiesläget i Europa har förbättrats mycket under de senaste tio åren, men har ännu inte riktigt nått så långt att sällskapsdjur inte riskerar att smittas. EU-kommissionen bedömer att detta mål är uppnått först 2012.
Det här är bakgrunden till EU:s beslut att förlänga övergångstiden för reglerna gällande kraven på transport av sällskapsdjur till och inom EU. Förlängningen gäller till och med 31 december 2011 och gäller samtliga övergångsvillkor som idag gäller vid införsel till Sverige, Finland, Storbritannien, Irland och Malta.

Från och med den 1 januari 2012 slopas alla övergångsregler. Då kommer samma regler att gälla i hela EU. Sannolikt kommer dock ett nytt EU-gemensamt system för skydd mot dvärgbandmask införas 2012.

Kontaktperson för journalister

Maria Cedersmyg, enheten för sällskapsdjur, tfn 036-155019


Lär barnen att inte gå fram till främmande hundar

Man kunde önska att alla människor förstår att hundar är rovdjur, de har tänder att bita med och de kan användas. Tvååringar ska absolut inte släppas fram till främmande hundar. Det spelar ingen roll hur söta hundarna är. En tvååring ska inte ha sin vilja igenom i dessa situationer. För så små barn är det "Din vilja står i skogen och växer" som gäller.  Alltför många gånger ser man föräldrar som puttar fram sina barn att gå och hälsa på en hund. Det kan vara OK om föräldern pratat med hundägaren föst och hundägaren är med. Jag har vuxit upp med hund men fick ändå tidigt lära mig att respektera främmande hundar särskilt om de satt bundna någonstans. Då hade de rätt att vara ifred. En bunden hund kan inte gå undan då är det mycket lätt den biter om den känner sig trängd. Nu är ju labradoren världens snällaste ras och det är mycket sällan det händer något med en labbe. Men det händer ibland och man vet aldrig när om det är en främmande hund.


Fästingmedel.

Nu är det högsäsong för fästingar.  Fästingarna har ökat i antal de senaste årtiondena och tack vare snön i vintras har väl ännu fler övervintrat. Hundarna fick sina första fästingar ganska tidigt i år.  Vi använder inga fästingmedel på hundarna. Det är gifter och vi är emot användning av gift på djuren.  När man har småbarn  som klänger i pälsen på hundarna så känns det olustigt att ha gift på hundarna, och sen har det gått av gammal vana när barnen blivit stora. Vi plockar fästingarna på hundarna istället. Det är inte så många fästingar som faktiskt bär på smittor, och för att hundarna ska bli smittade ska fästingarna sitta ganska länge. Hundarna tycker dessutom att det är mysigt att bli genompillade varje dag.

Fästingmedel har så många biverkningar. Jag har upplevt utslag och pälsbortfall av droppar. Man har hört talas om kramper och epilepsianfall, utslag, sår och beteenderubbningar av fästinghalsband. Det känns bättre att låta bli. Jag har ännu inte haft en enda hund som fått någon fästingsjuka, fast jag själv har haft Borrelia 3 gånger.

Vikten av att ha en duktig uppfödare i ryggen när man börjar sin uppfödning del ett

Vikten av att ha en duktig uppfödare i ryggen när man börjar sin uppfödning del ett
Min två första hundar av min ras hade jag att lära mig rasen på. Den första var en ren sällskapshund som jag tränade lydnad med på brukshundsklubben. Hans stamtavla var den första jag undersökte rejält.  Det var i början på sjuttiotalet  så det blev papper och penna när jag skrev ner hans stamtalva så långt jag kunde forska på den. 11 generationer fick jag till på  papper. Jag kunde hans stamtavla till sent femtiotal. Plugga stamtavlor var roligt även på den tiden. Det är enklare nu när  allt finns på internet. Min andra hund var min läromästare, min första tik. Hon hette Sea-Birds So Glad You’re Mine. http://labradorretriever.blogg.se/2010/may/min-laromastare.html  Jag letade länge inan jag hittade min första tik. Jag ville inte ha vad som helst. På en utställnign i Linköping för länge länge sedan var det en tik som envisades med att sitta på mina fötter hela tiden, hur jag än flyttade på mig så satte hon sig på mina fötter. En mycket speciell tik. Skorpan. De är mycket speciella tikarna på de linjen och jag älskar det. En tid senare fick jag se en annons om att hon skulle ha en kull valpar. Och jag fick chansen att köpa en tikvalp. Hon kom till oss i början på 90-talet 10 veckor gammal.  Hon kunde allt från födseln och lärde mig hur det skulle vara. Tillsammans har vi tävlat lydnad, startat på jaktprov och varit på utställning. Hon hade oftast förstapris på utställning, vann jaktklassen en gång. Hon hade förstapris på jaktprov på första försöket, det var ju bra att hon kunde för jag är inte jägare och hade då aldrig varit på jaktprov. LP1, och priser i lydnadsklass 2 och 3. Hon gav upp på mig när vi gick kurs i tävlingslydnad högre klasser och lärde oss träna efter "hårda" metoder, då ville hon inte vara med längre.  Hon var en underbar tik som älskade att apportera och hon visade att labradoren kan lära sig vad som helst och vill det också. En Dual Purpose Labrador, de är ovanliga. Senare köpte jag även min stamtik Sea-Birds Zweet Little Lollipop från samma uppfödare. Uppfödaren till mina två första tikar blev min mentor. Hon är mycket kunnig inom rasen. Aktiv i rasklubben, aktiv och framgångsrik på utställning och gör de arbetsprov som finns för rasen. Hon kan i princip alla hundar i norden och viktigare andra länder och har ett stort kontaktnät. Hon är kunnig i alla sjukdomar och defekter som finns inom rasen och vet vilka linjer de finns i.  Framför allt är hon öppen och talar om vad hon vet, även om det ger henne fiender.  Man kan ju undra ifall en sådan uppfödare finns men  hon finns och hon är min mentor.
Min två första hundar av min ras hade jag att lära mig rasen på. Den första var en ren sällskapshund som jag tränade lydnad med på brukshundsklubben. Hans stamtavla var den första jag undersökte rejält.  Det var i början på sjuttiotalet  så det blev papper och penna när jag skrev ner hans stamtalva så långt jag kunde forska på den. 11 generationer fick jag till på  papper. Jag kunde hans stamtavla till sent femtiotal. Plugga stamtavlor var roligt även på den tiden. Det är enklare nu när  allt finns på internet. Min andra hund var min läromästare, min första tik. Hon hette Sea-Birds So Glad You’re Mine.  Jag letade länge innan jag hittade henne. Jag ville inte ha vad som helst. På en utställning i Linköping för länge länge sedan var det en tik som envisades med att sitta på mina fötter hela tiden, hur jag än flyttade på mig så satte hon sig på mina fötter. En mycket speciell tik. Skorpan. De är mycket speciella tikarna på den linjen och jag älskar det. En tid senare fick jag se en annons om att hon skulle ha en kull valpar. Och jag fick chansen att köpa en tikvalp. Hon kom till oss i början på 90-talet 10 veckor gammal.  Hon kunde allt från födseln och lärde mig hur det skulle vara. Tillsammans har vi tävlat lydnad, startat på jaktprov och varit på utställning. Hon hade oftast förstapris på utställning, vann jaktklassen en gång. Hon hade förstapris på jaktprov på första försöket, det var ju bra att hon kunde för jag är inte jägare och hade då aldrig varit på jaktprov. LP1, och priser i lydnadsklass 2 och 3. Hon gav upp på mig när vi gick kurs i tävlingslydnad högre klasser och lärde oss träna efter "hårda" metoder, då ville hon inte vara med längre.  Hon var en underbar tik som älskade att apportera och hon visade att labradoren kan lära sig vad som helst och vill det också. En Dual Purpose Labrador, de är ovanliga. Senare köpte jag även min stamtik Sea-Birds Zweet Little Lollipop från samma uppfödare, en systerdotter till min första tik. Uppfödaren till mina två första tikar blev min mentor. Hon är mycket kunnig inom rasen. Aktiv i rasklubben, aktiv och framgångsrik på utställning och gör de arbetsprov som finns för rasen. Hon kan i princip alla hundar i norden och viktigare andra länder och har ett stort kontaktnät. Hon är kunnig i alla sjukdomar och defekter som finns inom rasen och vet vilka linjer de finns i.  Framför allt är hon öppen och talar om vad hon vet, även om det ger henne fiender.  Man kan ju undra ifall en sådan uppfödare finns men  hon finns och hon är min mentor.

Uppfödargrupp på utställning

Ja nu har den möjligheten kommit till mig. Aldrig tidigare har jag haft så många ur min uppfödning anmälda till samma utställning. Jag har inte så stor uppfödning, valparna är sålda över ett stort område och inte till så många utställningsintresserade. Men nu damp det ner ett brev från utställningsarrangörerna. Kul. Detta är jag nybörjare på. Finaler och grupper har jag ingen rutin på. Men man kan ju lära sig. Får väl se om  vi går in med gruppen. Det hänger ju på hur de ser ut tillsammans.  Om ens alla kommer. Lisa fäller så det ryker om henne, det är inte mycket av hennes vanliga päls kvar där nu. Varför är det  alltid så att när man lämnat in utställnigsnmälan så börjar den hunden fälla?  De andra fäller ju inte, de som inte är anmälda.

HD och röntgen

Fia är röntgad och bilderna är avlästa hos SKK. A på höfterna och armbågarna fria!  Underbart. Jag var inte orolig för hennes höfter, vi gjorde PennHip på henne när hon var 6 månader gammal och hon har väldigt bra resultat.


PennHip höftledsröntgen:

Det kan man göra från 4 månader men jag väntar tills de är 6 månader.  Denna röntgen metod har använts sedan 1982 vid universitetet i Pennsylvania, USA. Metoden mäter glappet i leden sk. distraction index ( DI) och hundar med ett värde över 0,55  innebär en större risk för att hunden kan få höftledsdysplasi eller få grad C, D eller E vid SKKs analys.  Metoden kan också ge värdefull information för avelsarbetet med att välja de med lägst DI och tidigt veta vilka som ej lämpar sig som avelshund.  Jag har drabbats av ganska mycket ledfel på en del av mina hundar så jag har satt i system att använda PennHip som ett komplement till SKKs avläsning för att få lite ordning på lederna i min uppfödning.  De digitala röntgenbilderna skickas för analys till Pennsylvania USA, som läser bilder från hela världen. Avläsningssvaret beskriver hur hundens höftled ser ut och vad den har för DI samt hur bra den är inom rasen. Vad som är bra DI varierar mellan raserna. För Labrador ligger median DI på 0,46.  Unga hundar med DI under 0,55 har stor sannolikhet att få grad A och B vid SKK röntgen dvs. friska höftleder och lämpliga för avel. Fia har 0,41 0ch 0,45.

Här är Fias snygga höfter vid 6 månaders ålder. 

Vilken är den bästa hundbilen?

Min bil så klart.  Volvo 945. Världens bästa hundbil. Synd att den inte tillverkas längre. Min har gått 34000 mil nu och de säger på verkstan att de håller till 60.  Vill man ha  mer lastutrymme får man skaffa lastbil, eller van.  Bakhjulsdrift har den också, skitkul att köra på vintern.  I tidningarna idag diskuteras hur lättstulna bilarna är. Min bil finns inte ens med på listan.  Men jag antar att den är lättstulen. Jag har inte försökt att bryta upp låset på den men min gamla Amazon gick att öppna med en spik.  Jag lever efter devisen: ha sådant som folk inte vill stjäla. Dvs en lagom gammal bil som ingen kommer på tanken ens att de ska ta. Den luktar dessutom hund så om de kommer in i den så ångrar de sig nog.

Men man kan ju sätta lås på hundburen /grindarna när man lämnar hundarna i bilen med bakluckan öppen någon gång. Det har jag sett att folk gör, jag har inte kommit så långt än. Jag ska investera i nya gasfjädrar så bakluckan håller sig uppe först.

Avel, hur funkar det?

En fråga man ofta får av människor med stort hundintresse. Mina svar brukar vara:

 

1: Din hund ska vara registrerad med stamtavla från SKK

2: Skaffa dig en mentor, läs på och /eller gå en uppfödarkurs, engagera dig i rasklubben och lär dig rasen.

3: Vänta tills hunden är vuxen nog att göra alla hälsokontroller som ska göras för rasen, och gör dem.

4: Ställ ut hunden eller tävla den så den får någon merit.

5: om din hund sedan visar att den är så bra att den kan bidra till att bevara en ras frisk och rastypisk kan du fundera att avla på din hund.

 


Förgiftningsmysteriet - det är bra att ha hunden försäkrad

Plötsligt ville hon inte äta,  vi fick handmata henne. Sedan gick inte det heller, hon bara vände bort huvudet. Vi mutade med färskfoder, det gick ner med handmatning. Sen kom kräkningarna. Ingen mat stannade i magen. Ingen mat ville hon ha att äta. Mutade med köttbullar, Ok en gick ner, men kom upp efter någon timma.  Hon hade ingen diarre så magsjuka var det ju inte. Hon drack och kissade som hon skulle och för övrigt var hon pigg och glad som vanligt.  Kunde hon ha ätit någon sak som fastnat i magen?  Vi åkte till djursjukhuset med henne. Där har de en monter med många tokiga saker de plockat ur hundars magar, undrar om vi skulle bidra till samlingen.  På sjukhuset börjar de alltid med blodprov.  Resultaten var överraskande både för oss och för veterinärerna. Kraftig påverkan på lever och njurar. Hon var förgiftad!  Men av vad???  Vad hade hon fått i  sig som kunnat förgifta henne så?  Hon är ju under ständig uppsikt hemma, äter bara sin hundmat och den kattmat hon stulit. Inte kan kattmaten vara så giftig?  Vattnet är samma som vi dricker, kommunalt, så vore det vattnet skulle fler vara sjuka.  Har katterna släpat hem en råtta som ätit råttgift som hon ätit i smyg? Då måste hon varit väldigt snabb för så här års är hon  alltid kopplad ute och jag ser vad hon gör. Nej hon har nog inte fått i sig något som katterna släpat hem.  Hon blir inlagd för vidare utredning, de gör röntgen och ultraljud för att kolla så det inte är livmoderinflammation, de gör kontraströntgen på tarmarna för att se så det inte är stopp, allt är OK. Blodproverna för fästingsjukor visar ingenting.  De tar en urinodling. BINGO!  Urinvägsinfektion med bakterier som producerar gifter.  Och hon har  inte visat några symprom på UVI, hundar är otroliga på att dölja när de mår smådåligt.  Nu blir det antibiotika.

 

Efter en vecka på djursjukhus med dropp, omvårdnad, undersökningar och mediciner får hon komma hem för att handmatas och få kärlek och närvaro. Hon deppade nog ihop på sjukhuset. Långsamt kommer hon tillbaka till sin gamla aptit, fast det är klart, lite bortskämd blir hon ju, hon vill gärna ha något gott i maten för att äta.

 

Billigt? Nej, men det finns försäkringar.


Så klarar du barnkalaset - 11:e tipset

Barnakalas, då är valplådan en given succe. Ska man ha barnkalas för barn i 8 till 13 års ålder så är det mycket bra om man tajmar kalaset till när valparna är cirka 5-7 veckor.
Ofta är det ett väldigt tjat på klasskamraterna att komme hem och leka när det finns valpar. Det är förstås valparna som drar, annars brukar de mest vara hemma hos de andra kompisarna.
Barnakalas, då är valplådan en given succe. Ska man ha barnkalas för barn i 8 till 13 års ålder så är det mycket bra om man tajmar kalaset till när valparna är cirka 5-7 veckor. Ofta är det ett väldigt tjat på klasskamraterna att komma hem och leka när det finns valpar. Det är förstås valparna som drar, annars brukar de mest vara hemma hos de andra kompisarna.   Så om man  inte måste lägga barnkalaset på födelsedagen har man lite möjligheter att ordna så att man får social träning på valparna och en extra punkt på kalasprogrammet.
Självklart  släpps barnen till valparna under kontrollerade former, en liten stunds kel och gos brukar räcka innan barnen vill  fortsätta med andra aktiviteter och då kan en skattjakt vara en bra idé. Lite svåra frågor på sådant de läst i skolan är bra och så svarsalternativ  där bara ett leder till nästa fråga och de andra leder till meddelandet att de svarat fel och får gå tillbaka.

Valparna säljs enligt SKKs regler.

Så står det nästan alltid på blocket när hundarna annonseras.  Denna gång är det en planerad blandraskull som annonseras med dessa ord. Varför hänvisar blandrasuppfödare till SKK? Det är en klubb för människor som gillar renrashundar. Dessa uppfödare kan ju rimligtvis inte vara medlemmar. Jag förstår inte varför man hänvisar till klubbregler man inte sympatiserar med och när man dessutom inte är medlem i klubben.  Det står också i denna annons att båda föräldrarna har mycket bra mentalitet. Hur har de testat det? MH kan man bara göra på blandrashundar i undantagsfall. Undrar om dessa föräldradjur är röntgade och ögonlysta? Det är Labbe/Goldenblandning så man borde kolla föräldrarna lika noga som för renrasaveln.

Solos träning inför Labradorklubbens utställning

Vi hade ringträning i labbeklubben. Jag tog med Solo. 3½ månad gammal kunde han behöva öva någon annanstans än hemma. Bra att prova lite innan debuten på Certutställningen 6/6.  Han skötte sig ganska bra även om han inte alls ville stå still. Vi får träna mer på det hemma, denna kväll tog vi till "hel-korv-metoden" dvs en hel hotdog som man håller i munnen på hunden och matar in eftersom.  Ja nästan så iallafall.
Först är det tandvisning
Sen ska man stå still
En triangel sa domaren, jag vill ha korv sa Solo
Trav i triangel
Stå still när domaren går igenom hunden
Sen var det förtäring, Labbeklubben har (nästan) alltid med grillen och säljer korv och dricka på alla aktiviteter.
Kursledarna (ja jag vet kortet är suddigt, det var lite mörkt då på kvällen)
Solo vann ett paket som han genast öppnade
Sen somnade han
Och sov och sov och sov

Facebook för hundarna, så använder jag det.

Jag har massor av hundkompisar på Facebook. Och även en massa andra kompisar, gamla klasskompisar och gamla jobbarkompisar som man aldrig träffar nuförtiden.  Men främst använder jag faktiskt Facebook till hundarna, för att uppdatera alla vänner med vad som händer med hundarna.  Kenneln har en egen sida där finns varje kull med ett eget fotoalbum, jag försöker rapportera där när något händer som är värt att sprida ut i världen. Kennelsidan håller jag mest engelskspråkig för att så många utanför Sverige är intresserade.  Och det finns massor av roliga grupper för labradorer, en där man marknadsför din avelshanne, en där man kan lägga upp din valpkull, en för utställningsstjärnor och massor för de som har labradorer rent allmänt etc. Det finns massor. Med vänner från hela världen. Vad har du Facebook till? Har du koll på vad informationen används till när du lägger upp den?  En nätgrupp har utsett 31 maj till "avsluta-Facebookkonto-dagen" de anser att Facebook har gått över gränsen för vad som är acceptabelt. I de senaste ändringarna i Facebooks villkor har det sociala nätverket skrivit in att en större del av varje användares profiler kan delas ut till samarbetspartners i annonssyfte. I stället för som tidigare bara kön, nätverk (såsom skola) och ålder inkluderas nu delar av personers intresse och förhållande-status och så vidare. Inställningar som går att välja bort, men kräver en aktiv handling.
Vad har du Facebook till? Jag har det till att lägga upp såna här bilder. Koda och Kenai sex veckor gamla tillsammans med katten.

DNA test kan vara bra till mycket.

För Labradoren finns numera en hel uppsjö av gentester för olika sjukdomar och för att kolla vilka färggener de har. Jag har själv använt testet för PRA för att kunna para mina tikar med en hanne vars far var anlagsbärare. Nu var hannen anlagsbärare enligt gentestet men SKK har ändrat sina regler så han får para tikar som är gentestade och konstaterat helt fria från sjukdomsgenen. Då kan man garantera att valparna inte får sjukdomen. Det är egentligen det enda man kan GARANTERA när det gäller sjukdomar på valparna. Resten är gissningar utifrån släktens hälsa.  Jag försöker hålla koll på PRA genen i mina hundar. Alla fritestade hundar är inte registrerade hos SKK eftersom deras föder är testade i utlandet, men jag vet iallafall att de inte har genen.
På senare tid har man börjat DNA testa labbarna för EIC och CNM också. CNM är en muskelsjukdom som INTE är trevlig, än så länge verkar den bara finnas hos jaktlabbarna. EIC däremot verkar vara väldigt vanlig. Har hunden EIC kollapsar den vid kraftig ansträngning.  Forskning pågår för att hitta ett gentest för ärftlig epilepsi, det vore bra.
Numera kan man även med ett gentest kolla varför man blir fet, jag som matte alltså, och så kan jag få råd om hur jag ska banta på bästa sätt.  Undrar vad som kommer härnäst?

Viltspår. Avslutning på Labradorklubbens nybörjarkurs.

Ja. Så har man gått spårkursen färdigt. Fyra nybörjarhundar har deltagit. Två som hade lite hum om vad spår var innan och två som inte hade en susning.  Lisa är en av dem som inte hade provat spår förut och är inte heller riktigt klar för anlagsprovet efter denna korta kurs. Men vi ska inte ha provet förrän i höst så vi hinner träna.  Denna gång spårade Lisa med stort engagemang iallafall så pengen har trillat ner. Nu ska vi öka svårigheterna allteftersom.
Här är det genomgång före spårande. Vi kom till färdiglagda spår denna gång.
Lisas spårkarta. Om vi hade tryckt ut dem i färg så hade det fungerat. Då hade man sett det blåa spåret.  Vi brukar göra spårkartorna med Eniro eller Hitta. Flygfotona stämmer ganska bra med verkligheten och man kan mäta hur långa spåren blir. Sen gäller det att faktiskt lägga spåren efter kartan när man kommer ut i naturen.
Hilda i väntan på att husse ska bli klar med skottplatsundersökning.
Spårstart
Kommer fram till vinkel
Ringar. Och matte försöker hänga med.
Spårnoga
Avslutning med grill och present till kursledarna.
Tack för en jättetrevlig kurs, vi kommer tillbaka.

Färskfoder som reserv-valpmat

Valparnas mat ska ju ligga i blöt några timmar annars kan de inte äta den. I går lunch glömde jag, fy på mig. Så när valparna skulle ha sin eftermiddagsmat stod jag där med en tom skål och hungriga valpar och bara torrt torrfodret. Katastrof! Nejdå. I frysen har jag färskfoder som jag ger till en del stora hundar. Det är jätteenkelt att tina upp i micron, även om det är bättre om det får tina i rumstemperatur.  Det var min räddning igår för jag vet inte hur man snabb-blöter upp torrfoder som normalt tar timmar på sig för att bli mjukt. In i Micron med ett block, rör ut i lite vatten så det blir en lagom god gröt och sen är det klart att servera. De gillade det, tänk om de inte äter vanliga fodret sedan? Nej det är nog ingen fara, det är labradorvalpar, de äter allt.

 

Jag vet att det finns uppfödare som drar upp sina valpkullar på färskfoder helt och hållet så det är nog ett fullgott foder för valparna att växa på. Dessa uppfödare hävdar att det inte luktar lika mycket skit hos valparna när de får färskfoder. Fast jag tycker inte att det luktar så förskräckligt mycket om valpbajset med det torrfoder jag använder heller. Det finns foder som luktar men inte mitt.  När jag ska sälja valparna så tycker jag att det är bra för valpköparnas skull att valpen är van vid ett foder som de lätt kan få tag på.  Valparna kan ni se här.

Hälsa aldrig på främmande hundar utan att fråga om lov

Jag är så glad att jag har den ras jag har. Världens snällaste. Fast det finns aggressiva exemplar även av labradorrasen så är det ganska ovanligt. Men även om min ras är snäll så bör man inte springa fram och hälsa på en främmande hund utan vidare. Man vet aldrig vad det är för en individ och hunden kan känna sig trängd. Det är varje förälders ansvar att lära barnen att inte gå fram till främmande hundar.  Det kan var sunt att vara lite rädd för hundar. Nu var det inte en labrador denna gång med det spelar egentligen ingen roll vad det är för ras. Fram tills vi vet exakt vad som hänt i situationen som beskrivs i denna artikel så får vi tänka över hur vi lär barnen och hur vi passar de små barn som inte är stora nog att förstå.  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7154049.ab http://gt.expressen.se/nyheter/1.1993845/flicka-biten-av-hund

Värmeböja Nej tack. Då får vi skaffa luftkonditionering till hundarna.

Nej någon värmebölja vill vi inte ha här nu, skönt att man inte bor i Norrland. I går hade Haparanda Sveriges högsta temperatur på 25,9 grader enligt Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/vader/article7141788.ab

Hundarna håller just på att försöka bli av med vinterpälsen och  tycker att ca 15 grader är på gränsen till för varmt. Visst var det alldeles nyss som vi hade massor av snö och massor av minusgrader? Värmen kan vänta några veckor till tycker jag. Drömmen är ett hundstall med luftkonditionering till hundarna, lyxigt värre men det skulle uppskattas. Vi får väl se om det blir något sådant byggt någon gång här. Det kommer att rapporteras här isåfall.  I vårt hus har vi ingen luftkonditionering bara värmepump till uppvärmning, inte avkylning. På sommaren vill inte hundarna vara inne alls.

Mindfulness med hunden

När jag säljer valpar brukar jag skicka med ett litet retrieverkoppel. Ett retrieverkoppel är ett strypkoppel i form av ett rep med löpögla som träs om hundens hals. Men det kan jag väl inte använda på en valp, det är ju ett strypkoppel  säger folk. Jo det är just det du ska göra för då är du medveten om vad du gör.

Många klagar på att deras hundar inte kan gå i koppel utan drar hela tiden. Vem var det som lärde hunden att det var OK att dra? Det lustiga är att valpen följer snällt med när den är lös, då kommunicerar husse/matte med röst och kroppsspråk och valpen är med på noterna.  Så åker kopplet på och vips kommunicerar husse/matte med kopplet och inte med röst och kroppsspråk. Hunden drar. När man är medveten om att det är ett strypkoppel man satt på valpen vill man inte skada valpen utan man koncentrerar sig på att valpen inte ska dra (för det stryper ju valpen) utan man fortsätter att kommunicera med valpen på samma sätt som när valpen var lös.   Man har en medvetenhet i det man gör.
Så har jag gjort i många år utan att tänka på att det finns etiketter för hur jag tänker. Detta är en form av medveten närvaro eller "Mindfulness"som det heter om man ska leta litteratur. Det handlar om att vara uppmärksam bara på det som sker här och nu och stänga ute annat. Boken Mindfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro blev jag rekommenderad när jag hade gått in i väggen för några år sedan.  Den gjorde mig medveten om hur man fungerar och vad som inte fungerar. Att tillämpa detta när man tränar hundar är ju egentligen självklart men är man inte medveten så är det inte så lätt.  Att träna sin hund är att medvetet rikta sitt fokus på just det som hunden ska lära sig precis i det ögonblicket. Är man okoncentrerad går träningen inte bra.

Ninjas debut i utställningsringen

Idag har vi tillbringat dagen på drive-in utställning. Ninja ska göra sin officiella debut på certutställningen sjätte juni så vi behövde öva lite. Ninja är en tik jag sålde förra sommaren. Jag har lovat att hjälpa till att ställa ut henne i början tills husse och matte känner sig lite säkrare på hur det går till. Alltid roligt att få skola in ny förmågor i sporten. Natten och morgonen bjöd på hällregn och busväder så jag rustade mig för oväder, varma tröjor, vattentåliga skor och regnjacka.  Jag skulle tagit gummistövlar för gräsplanen var rejält vattensjuk och blev riktigt lerig ganska kvickt.  Men efter några timmar så kom solen fram och med den sommarvärmen.
Här är husse och Ninja
Vi övar lite innan. Ninja fattade ganska snabbt att skulle man ha godis av mig så skulle man stå upp. Hon var faktiskt jätteduktig.
Det behöver övas lite mer på att titta rakt fram när man travar. Här syns det att de håller på med lydnadsträning och den verkar gå bra. Kontakten är suverän.
Ett hederspris fick vi. Enda labben som fick det. Sen kom vi på ca 15 plats av 69 hundar, inte dåligt för en debutant. Labradoren är ingen finalras, den brukar inte stå sig i konkurrensen mot alla tjusiga pälshundar.
Ja så här ser hon ut ettåringen. Hon har lite kvar att växa och pälsen är i rejäl fällning men hon är faktiskt riktigt bra. Får se hur mycket som finns kvar till nästa utställning.

Labradorer till salu på Blocket

Här är några exempel på vad som säljs som labrador på blocket idag, det är citat från annonstexten.

 

Jaktlabrador valpar med 15% golden. 7000kr

 

8 veckors fin hane, chipmärkt vaccinerad och avmaskad.  5000kr


Jaktlabradorvalpar,gula. Valparna är ej registrerade i kennelklubben, därav priset. 5 500:-

 

Labrador valpar Pris: 5 500:-

Pappan: Jakt Labrador Retriever -Fogdarps Goliat rek i SKK
Mamman: 75% labrador retriever 25% shabrador

 

Jaktlabrador valpar Pris: 8 000:-

Valparna är renrasiga jaktlabradorer. chipmärkta,vaccinerade,avmaskade, veterinärbesiktade och har registerpapper till jordbruksverket.

 

Labradorvalpar Vet.besikt. avmaskade
Tik 4000:-
Hane 3000:-

 

Labrabor Valpar Pris: 8 000:-

De levereras registrerade i JSR, chippade och vet.besiktade Mamman är reg i SKK

 

Labrador tikvalp Pris: 4 500:- Föräldrarna är reggade men dock ej valpen.

 

Jaktlabrador-valpar

Pris: 9 000:- Båda föräldrarna HD/ED ua. Används till drevjakt på allt klövvilt. 
Skallande och med ställande egenskaper. Även goda apportörer.

 

Seriös uppfödning enligt labradorklubbens regler registrerad i  SKK  kostar normalt 10000-12000kr. Det finns de som tar 15000kr.

Och så ser man en sån här annons:

 

Svarta Labradorvalpar Pris: 9 500:-

Föräldrarna är HD, ED & ögon-undersökta enligt SKK´s regler u.a.
100% fritt från inavel
Vid leverans kommer din valp vara:
- Registrerad i SKK
- Id-märkt
- Avmaskad
- Vaccinerad
- Veterinärbesiktigad
- Försäkrad via Agria för dolda fel

 

Det är Billigt för en registrerad renrasig labrador med kollade friska föräldrar när en oregistrerad blandras kostar 7000kr eller en oregistrerad ”jaktlabrador” kostar 8000kr. Varför köper folk oreggat när det finns riktiga labbar för nästan samma pris? För övrigt tycker jag att det är fult att annonsera blandraser som labrador. Varför registrerar man inte valparna om föräldrarna är registrerade i SKK?   Varför säger man att hundarna är registrerade och så är de reggade i jordbruksverket, eller JSR(vad är det, någon som kan upplysa mig). Och jag vill inte ha en labrador som är drivande och ställande med skall. Inte ens om jag skulle köpa jaktlabrador.


Finns det inte på internet så finns det inte.

Tyvärr verkar det vara så.  Om man ska ha tag på en veterinär så Googlar man. Om man ska köpa något så letar man på nätet, kollar tester och söker efter i vilka affärer just det som jag vill ha finns till bäst pris.  Om man letar valp så googlar man. Är man kunnig så letar man valp på rasklubbens hemsida. Men de flesta nybörjare är hänvisade till Blocket eller Google. Får dina valpköpare napp då? Du som är uppfödare, lockar din hemsida till valpköp?   Jag har haft diskussioner med folk på internet om vad som är viktigt på en hemsida och jag måste säga att den surfande generationen har andra preferenser än jag har hur en hemsida ska se ut för att vara tilltalande och övertygande för att valpköparna ska vilja köpa valp.  Finns det ingen hemsida eller om den är "dålig" så avstår de köp.  Jag har även märkt  på hur svårt uppfödare utan hemsida har att bli av med valparna jämför med de uppfödare som  har en tilltalande hemsida.
Ska det behöva vara så? Ja jag tror att man måste acceptera att kunden alltid har rätt.

K-kullen 4½ vecka gamla

Här kommer första bilderna på senaste valpkullen. Det blev bara två hannar, men de är väldigt fina och framåt.
Koda
Koda
Kenai
Kenai

Veterinärer

Man blir bortskämd med bra veterinärvårdsresurser i denna stad.  Man kan välja och vraka och använda dem bara till det de är bra på. Alla är inte bra på allt.  Vi har ett relativt stort djursjukhus med nästan dygnetruntjour, de har nattstängt för mottagning men har stallavdelningen bemannad även på natten. 4 veterinärer och 15 vårdpersonal vanliga dagar.  Dit åker jag när det är något akut.  Vi har i stan flera större veterinärkiniker/mindre djursjukhus med 2-3 veteinärer och fler vårdpersonal. Till en av dem åker jag för att göra PennHip och för dräktighetssaker som progesteronprov och insemineringar och ultraljud. Det är de bra på. De får även göra en del provtagningar och vaccinationer som de har drop-in på.   Om det är någon hund som har ont i något ben eller haltar så åker jag till djursjukhuset några mil utanför stan, där finns en av sveriges bästa hund-ortopedspecialister, han har magiska händer och är oerhört duktig. För valpbesiktningar och en del röntgen använder jag en alldeles utmärkt duktig ensamarbetande veterinär, han har ingen modern utrustning men gör ett utmärkt jobb.  Det finns dessutom ett flertal privatpraktiserande före detta distriktsveterinärer som försöker slå sig in på marknaden i denna stad, de konkurrerar med pris så prisbilden hålls nere på en ganska OK nivå.

 

Och 800 meter från vårt hus bor distriktsveterinären, med smådjursmottagning i källaren.  Visst har vi det bra.


Min läromästare

Första tiken kom till oss i början på 90-talet 10 veckor gammal.  Hon kunde allt från födseln och lärde mig hur det skulle vara. Tillsammans har vi tävlat lydnad, startat på jaktprov och varit på utställning. Hon hade oftast förstapris på utställning, vann jaktklassen en gång. Hon hade förstapris på jaktprov på första försöket, det var ju bra att hon kunde för jag är inte jägare och hade då aldrig varit på jaktprov. LP1, och priser i lydnadsklass 2 och 3. Hon gav upp på mig när vi gick kurs i tävlingslydnad högre klasser och lärde oss träna efter "hårda" metoder, då ville hon inte vara med längre.  Hon var en underbar tik som älskade att apportera och hon visade att labradoren kan lära sig vad som helst och vill det också.
En Dual Purpose Labrador, de är ovanliga. 


Hon var väldigt lättlärd och hon kunde många tricks, lite av en cirkushund. Snäll var hon också, botade många från hundrädsla, både hundar och människor.

Spårträning

Lilla Lisa ska få lära sig att spåra skadade rådjur är det tänkt. Vi har börjat en viltspårskurs med henne så att det blir lite mer ordning på tränandet.  Igår var hela nybörjarkursen hemma på våra marker och tränade, en del är jätteduktiga och tar spåren med säkerhet och engagemang. De behöver snabbt svårare spår, det kommer att gå bra för dem. Lisa hade mest intresse för åskådarna som följde hennes arbete på lite avstånd. Så fort de rörde sig så ville hon dit och hälsa. Men när de stod still kunde hon koncentrera sig och fann sin klöv till stor lycka.

Här är gänget efter spårläggning
När spåren ligger till sig kan man träna lite lydnad.
Idag har Lisa fått några korta lekspår som hon fick se på när jag lade. Hon spårade perfekt när hon inte blev störd. Det kommer att bli bra när hon får lite mer rutin.

Första inlägget

Hej

I denna blogg kommer jag försöka hålla er uppdaterade om hur det går för hundarna i träning, tävling, i aveln och i vardagen.

Bilden visar en av mina stamtikar på ålderns höst. Hon har pris både på jaktprov och utställning.

RSS 2.0