SKKs valputställning Mjölby 2013-11-23

Felipes första utställning 4 månader gammal, han blev BIR, Bäst I Rasen, bland valpar 4-6 månader gamla. 
 
Registrerat namn : Felipe
Födelsedatum 2013-07-06 
Efter: Cassatas Undoubted Ultimo    
Undan: Highstones Julia Cavat 
Uppfödare: Björn Larsson, Gammalkil
Ägare: Anna Linderhed, Nykil